For musikere

MUSIKERINFORMASJON

Vi er en jazzforening som er drevet av lokale musikere i Sandefjordsdistriktet. Foreløpig har vi ingen støtte fra kultur- eller jazzmidler. Vi vil forsøke å finansiere driften med medlemskontingent og inngangspenger fra gjestene på lørdagsjazzen. Vår administrasjon skjer frivillig og vi er  meldt inn som en forening i Norsk Jazzforum, og forholder oss til gjeldende regler her.

Fast spillested og veibeskrivelse

Spillestedet er The Note, Peter Grøns gate 2B, Sandefjord, (link), 

Parkering

Fakturaadresse:

Send mail til  kasserer@sandefjordjazz.com

Markedsføring

SandefjordJazz vil forsøke å få en forhåndsomtale i Sandefjords Blad før konserten, både som eget oppslag og i opplisting av kulturarrangementer. Vi vil også legge ut informasjon på vår nettside og i vår epostutsendelse. Det blir lagt ut informasjonsark på bordene under konsertene.

Orkestrene skal sende inn digitalt foto (.png eller .jpg) og omtale av bandet med besetning  + rider, etc. så snart vi har gjort en avtale. Sendes på  epost til booking@sandefjordjazz.no

Hvis rider ikke er mottatt før konserten, vil det ikke bli rigget noe lyd eller piano.

Honorar og reiseutgifter:

Avtalt honorar for spilleoppdraget dekker også alle utgifter som f. eks. reiseutgifter, dersom ikke annet er avtalt på forhånd. Beløpet utbetales hver musiker eller orkesteret etter anvisning på tilsendt honorarskjema. Honorarskjemaet sendes til SandefjordJazz kasserer  elektronisk, epost kasserer at sandefjordjazz dot no , før honorar kan utbetales. Oppgjør skjer via bankkonto innen to uker etter spilleoppdraget.

Honorarskjema:
Word-format og PDF

Rapportskjema TONO må fylles ut, link her

Skatt

SandefjordJazz ser helst at hver musiker hare eget organisasjonsnummer. Vi sender lønns- og trekkoppgaver etter gjeldende regelverk. Musikere uten org. nr. kan motta maks kr 4.000,- pr. år.

Andre spørsmål / kontakt?:

  • Bookingansvarlig: Jørn Berg, epost booking at sandefjordjazz dot no
    Mobil: 920 58258
  • Kasserer: Per Bostrøm, epost: kasserer at sandefjordjazz dot no.
Reklame